Jungfru Maria med Jesubarnet

Efter framkallning av ett foto taget i Medjugorje, Bosnien, framträdde en bild av jungfru Maria med Jesusbarnet. Sedan 1981 har Jungfru Maria uppenbarat sig för sex barn på denna plats och har under årens lopp undervisat dem om Gud, om vikten av rätta relationer mellan Gud och människor och rätta relationer människor emellan.